แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุวิมล อิ่มแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.3
หัวหน้าแแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวอารีรัตน์ แขรัมย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวสุคนธรส ล้วนวุทฒิ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวเบญจวรรณ เปี่ยมทอง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวสุริษา ธรรมมิตร
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวศมนกร แสงหิรัญ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

Share

ข่าวใหม่วันนี้