ช่างกลโรงงาน

#นายณรัช ดำรงภัคศิริ
นายณรัช ดำรงภัคศิริ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
#นายกิตติศักดิ์ วรสุนทร
นายกิตติศักดิ์ วรสุนทร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
#นางสาวสุรางรัตน์ รุ่งเรือง
นางสาวสุรางค์รัตน์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
#นายอดิศร รัตนมณี
นายอดิศร รัตนมณี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน