ช่างยนต์

#นายเอกอนันต์ ดอกม่วง
นายเอกอนันต์  ดอกม่วง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกช่างยนต์
#นายณัฏฐ์ฐากรณ์ ขุมทรัพย์แดงโต
นายณัฏฐ์ฐากรณ์ ขุมทรัพย์แดงโต
ตำแหน่ง ครู คศ.2
#นายนิระพันธ์ กาฬภักดี
นายนิระพันธ์ กาฬภักดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
#นายพีระวิทย์ นพรัตน์หกกำปัง นายพีระวิทย์ นพรัตน์หกกำปัง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
#นายอาคม คูณกลาง
นายอาคม คูณกลาง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
#นางสาวศศิรัศมิ์ ขรรค์ทองเถื่อน นางสาวศศิรัศมิ์ ขรรค์ทองเถื่อน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
#นางสาวปภัชญา แสนยานุภาพ
นางสาวปภัชญา แสนยานุภาพ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน