แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายธีรชากร วิเศษฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายนนทัชกร พรรัตน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายปกรณ์ การบรรจง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ว่าที่ ร.ต. จิตปกรณ์ เตโชพันธ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายนราธิป สวาสุ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายจิรศักดิ์ ช่วงโชติ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 
Share

ข่าวใหม่วันนี้