แผนกวิชาพืชศาสตร์

นายอรรถญานนท์ สดสูง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
หัวหน้าแแผนกวิชาพืชศาสตร์