พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร ที่ ๑๒ ตุล

Read more

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา)

เวลา 14.00 น. วันที่

Read more

ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 28 กันยายน 25

Read more

ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับมอบของที่ระลึกในโอกาสที่รองผู้อำนวยการและครูวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ได้รับโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาแห่งใหม่

วันที่ 28 กันยายน 25

Read more