ฝีมือชน คือใคร? : ฝีมือชน คนสร้างชาติ

ฝีมือชน คนสร้างชาติ : ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ