ตราวิทยาลัยฯ

ตราวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
Logo www.pic.ac.th
ตราวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
Logo www.pic.ac.th
Cr. ครูวรมิน สำรวยบุต์