แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 นายสัมฤทธิ์ ภูมิโคกรักษ์
นายสัมฤทธิ์ ภูมิโคกรักษ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายปิยนนท์ สังเสวก
นายปิยนนท์ สังเสวก
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
นายธนกร พัดพระพรหม
นายธนกร พัดพระพรหม
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)