แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายณรัช ดำรงภัคศิริ
นายณรัช ดำรงภัคศิริ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายกิตติศักดิ์ วรสุนทร
นายกิตติศักดิ์ วรสุนทร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวสุรางค์รัตน์ รุ่งเรือง
นางสาวสุรางค์รัตน์ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายอดิศร รัตนมณี
นายอดิศร รัตนมณี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน