แผนกวิชาช่างยนต์

นายเอกอนันต์ ดอกม่วง
นายเอกอนันต์ ดอกม่วง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายณัฏฐ์ฐากร ขุมทรัพย์แดงโต ตำแหน่ง ครู คศ. 2
นายณัฏฐ์ฐากร ขุมทรัพย์แดงโต
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
นายอาคม คูณกลาง
นายอาคม คูณกลาง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
นายนิระพันธ์ กาฬภักดี
นายนิระพันธ์ กาฬภักดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
นายพีระวิทย์ นพรัตย์หกกำปัง
นายพีระวิทย์ นพรัตย์หกกำปัง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวศศิรัศมิ์ ขรรค์ทองเถื่อน
นางสาวศศิรัศมิ์ ขรรค์ทองเถื่อน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
นางสาวปภัชญา แสนยานุภาพ
นางสาวปภัชญา แสนยานุภาพ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน