แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายจรูญศักดิ์ แสไพศาล
นายจรูญศักดิ์ แสไพศาล
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายชัยฉลาด ถั่วสกุล
นายชัยฉลาด ถั่วสกุล
ตำแหน่ง ครู คศ. 2
นายกฤษฎา มาแสวง
นายกฤษฎา มาแสวง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายเกริกไกรวัล คิดกิ่ง
นายเกริกไกรวัล คิดกิ่ง
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
นายสุริชัย แก้วเอก
นายสุริชัย แก้วเอก
ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครู)
นายสุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์
นายสุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายธเนศ ธนะฐี
นายธเนศ ธนะฐี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายอภิวัฒน์ สุชล
นายอภิวัฒน์ สุชล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน