ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 6 อัตรา ประกอบด้วย (1) สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน 2 อัตรา (2) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 1 อัตรา (3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพศชาย)  จำนวน 2 อัตรา (4) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเรื่อง-รับสมัครคัดเลือกบุคคล

นายศราวุธ สุขตาม

นายศราวุธ สุขตาม ครูผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง