ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาค (ภาค ก.) และ (ภาค ข.) ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ตามที่ วิทยาลัย ฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ดังนั้น วิทยาลับฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ครูพิเศษสอน

นายศราวุธ สุขตาม

นายศราวุธ สุขตาม ครูผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง