ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ตามที่วิทยาลัยการอาช

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพปากช

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 256

Read more

เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 5 ส.ค.62 วิทย

Read more

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 ​กรกฎาคม​

Read more

ขอแสดงความยินดีตัวแทนนักกีฬาวิทยาลัยการอาชีพปากในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์” ณ จังหวัดศรีษะเกษ

ขอแสดงความยินดีตัวแท

Read more

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13 กรกฎาคม 2562 วิทย

Read more