อบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการจัดทำแผนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและนักเรียนคุณธรรมต้นแบบในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพปากช

Read more