อบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการจัดทำแผนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและนักเรียนคุณธรรมต้นแบบในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพปากช

Read more

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภา

Read more