แผนกวิชาช่างกลโรงงาน


นายณรัช ดำรงภัคศิริ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายกิตติศักดิ์ วรสุนทร
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายอดิศร รัตนมณี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน