แผนกวิชาช่างยนต์

นายวิทยา หล่าสูงเนิน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกช่างยนต์

นายณัฏฐ์ฐากรณ์ ขุมทรัพย์แดงโต
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายเอกอนันต์ ดอกม่วง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายพีระวิทย์ นพรัตน์หกกำปัง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายอาคม คูณกลาง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวศศิรัศมิ์ ขรรค์ทองเถื่อน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายนิระพันธ์ กาฬภักดี
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวปภัชญา แสนยานุภาพ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน