แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายจรูญศักดิ์ แสไพศาล
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายกฤษฎา มาแสวง
ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายสุปกาญฑ์ ไพรนอก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายเกริกไกรวัล คิดกิ่ง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายสุริชัย แก้วเอก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายสุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายธเนศ ธนะฐี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายพิเชษฐ์ พิมกรณ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายอภิวัฒน์ สุชล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายสมพงษ์ สาลี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน