แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายกฤษฎา มาแสวง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
หัวหน้าแผนกช่างยนต์

นายสุปกาญฑ์ ไพรนอก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายเกริกไกรวัล คิดกิ่ง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายสุริชัย แก้วเอก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายพิเชษฐ์ พิมกรณ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายสุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายธเนศ ธนะฐี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายอภิวัฒน์ สุชล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายสมพงษ์ สาลี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน