ช่างไฟฟ้ากำลัง

#นายจรูญศักดิ์ แสไพศาล
นายจรูญศักดิ์ แสไพศาล
ตำแหน่ง ครู คศ.2
#นายชัยฉลาด ถั่วสกุล
นายชัยฉลาด ถั่วสกุล
ตำแหน่ง ครู คศ.2
#นายกฤษฎา มาแสวง
นายกฤษฎา มาแสวง
ตำแหน่ง ครู คศ.1
#นายเกริกไกรวัล คิดกิ่ง
นายเกริกไกรวัล คิดกิ่ง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
#นายสุริชัย แก้วเอก
นายสุริชัย แก้วเอก
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
#นายสุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์
นายสุรศักดิ์ ทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
#นายธเนศ ธนะฐี
นายธเนศ ธนะฐี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
#นายอานนท์ สังวาล
นายอานนท์ สังวาล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน