ติดต่อเรา

ที่ตั้ง 881 หมู่ 13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 0-4439-0096
โทรสาร 0-4439-0109
E-Mail : pakchong.pic@gmail.com
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา