คณะผู้บริหาร

นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

นายรตินันท์ ปัญญาใส

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

Share

ข่าวใหม่วันนี้