แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายธนกร พัดพระพรหม
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

นายปิยะนนท์ สังเสวก
ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายสัมฤทธิ์ ภูมิโคกรักษ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)