สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

#นายสัมฤทธิ์ ภูมิโคกรักษ์
นายสัมฤทธิ์ ภูมิโคกรักษ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
#นายปิยะนนท์ สังเสวก
นายปิยะนนท์ สังเสวก
ตำแหน่ง ครู คศ.2
#นายธนกร พัดพระพรหม
นายธนกร พัดพระพรหม
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)