แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์

นางสาววรัทยา อิ่มแก้ว
ตำแหน่ง ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายสุวิท ชามะลิ
ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวปวีณา พิตพงษ์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายกุลเชษฐ์ ชามะลิ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

จ่าสิบตรี นันทิกานต์ วังสระ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวสุพัตรา เกรัมย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวปิ่นเกล้า เปรมปราโมทย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายพรวิษณุ สะทักรัมย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

   
Share

ข่าวใหม่วันนี้