ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

#ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการปนะเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 การสอบคัดสรรพนักงานราชการทั่วไป #ตำแหน่งครู

Read more