ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับมอบของที่ระลึกในโอกาสที่รองผู้อำนวยการและครูวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง ได้รับโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาแห่งใหม่

วันที่ 28 กันยายน 25

Read more

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมปรีดียาธร

วันที่ 21 มิถุนายน 2

Read more

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับเนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ผู้บริหาร ครู บุคลาก

Read more