Previous
Next
“มุ่งผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และทิศทางการพัมนาประเทศ สู่มาตรฐานสากล”

นายสุริยา พงษ์ศิริรักษ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากช่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ … เข้าร่วมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ...

วารสาร

ข่าวสารรับสมัครงาน

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว        ด้ … ประกาศ ...

ข่าวสารสำหรับนักเรียน นักศึกษา

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ และรับใบประกาศนียบัตร

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประกาศ กำหนดการ ป … กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ...

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา เอกสารประกวดราคาซื้อด้วย … ...

รายงานงบทดลอง

งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2566

งบทดลองและรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ปร … งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2566 Read ...

งบทดลองเดือนมกราคม2566

งบทดลองและรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ปร … งบทดลองเดือนมกราคม2566 Read More ...

งบทดลองเดือนธันวาคม2565

งบทดลองและรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง ปร … งบทดลองเดือนธันวาคม2565 Read More ...

แกลลอรี่

เกี่ยวกับวิทยาลัย

รับข่าวสาร

Scroll to Top